Komorní scéna Divadlo Kolowrat sídlí v podkroví Kolowratského paláce na Ovocném trhu v centru Prahy.

Od roku 1953 byl Kolowratský palác součástí Národního divadla, které tu pro své potřeby zřídilo správní a technické zázemí. Pod vedením architekta Miroslava Řepy začala ve druhé polovině 80. let probíhat rozsáhlá obnova Stavovského divadla, jejíž součástí byla i rekonstrukce Kolowratského paláce.

V průběhu úprav se objevila myšlenka zřídit v paláci kromě zkušeben i komorní studiovou scénu. Nejprve se uvažovalo o vybudování divadla v prostorách suterénu, na místě dnešní restaurace Cafe Elektric. V závěrečné fázi rekonstrukce se jako vhodnější prostor pro divadlo ukázalo podkroví s dobře zachovaným krovem. Díky tomu nebylo nutné provádět větší stavební úpravy a vznikl tak divadelní prostor vhodný pro „realizaci komorních her založených především na soustředěné herecké práci“. Prostor divadla vznikal bez samostatného projektu; spíše než o architektonické úpravy tu šlo o řešení technických problémů, jako rozmístění osvětlení apod. Kapacita divadla je 90-140 míst.

 

Během restitucí v průběhu první poloviny 90. let byl Kolowratský palác vrácen do majetku rodiny Kolowrat-Krakowské. V roce 1993 uzavřel hrabě Jindřich Kolowrat-Krakowský smlouvu o pronájmu paláce s pražským Národním divadlem. Smlouva byla podepsána na dvacet let (do roku 2014) za roční symbolické nájemné – 1 korunu českou. V této mecenášské tradici podpory Národního divadla pokračují i potomci hraběte Maximilian a Francesca Kolowrat-Krakowští.

Divadlo Kolowrat zahájilo svoji činnost dne 2. prosince 1991 premiérou hry Felixe Mitterera – Návštěvní doba. Během 23 sezón se scéna stala místem pro uvádění především komorních a experimentálních činoher. Premiéru zde mělo 56 činoherních inscenací a projektů, včetně pěti scénických čtení, deseti operních a třech baletních děl. Dětská opera zde uvedla v letech 1999-2014 celkem 27 různých projektů. Nejvíce uváděných repríz (129) v Divadle Kolowrat měla inscenace Williama Nicholsona – Na ústupu, která zde měla premiéru roce 2005. V divadle hostovalo velké množství českých i zahraničních souborů.

Od září 2014 bylo Divadlo Kolowrat během tří divadelních sezon domovskou scénou profesionálního souboru Prague Shakespeare Company, který se specializuje na uvádění her Williama Shakespeara v anglickém jazyce. Od roku 2017 sdružuje Divadlo Kolowrat několik profesionálních činoherních divadelních skupin – ArtWay, Činohra 16:20., aj. Od sezóny 2020/2021 divadelní tvorbu provozuje spolek ArtWay, který chce cílit repertoár na tvorbu pro mládež a na francouzská současná dramata.