Po smrti manžela se ovdovělá Kostelnička ujme nevlastní dcery Jenůfy. Jejich pouto je tak
silné, že dívka začne nevědomky kopírovat i osud své nevlastní matky. Kostelnička se totiž v
mládí vášnivě zamilovala do nezodpovědného muže a v manželství s ním pak zažila peklo.
Podobně vzplane také Jenůfa, když otěhotní s lehkovážným Števou. Půvabné děvče však již
dlouho miluje jeho nevlastní bratr Laca a ze žárlivosti je poraní na tváři. Jenže zatímco Števu
přestává zohavená Jenůfa zajímat, Laca ve své lásce vytrvá. Kostelnička najednou cítí
příležitost – může milované Jenůfce zajistit manželství po Lacově boku. Jenže co udělat
s nemanželským dítětem? / Realistické drama s až antickou zápletkou i přitažlivý, vášnivý a
znepokojující příběh z moravské vesnice. Od jeho napsání uběhlo více než sto třicet let, ale
se svými základními životními touhami, láskou, nenávistí, žárlivostí, odpuštěním i
vynucenými společenskými konvencemi bojujeme, bohužel, stále. Nebo ne?

Tvůrčí tým:

Autor: Gabriela Preissová
Režie: Martina Frejová Krátká, Tomáš Petřík
Výprava a kostýmy: kolektiv
Hudba, úprava lidových písní a živý doprovod: Milan Bělanský
Pohybová spolupráce: Libuše Králová
Hlasová průprava a jevištní řeč: Eva Hodinová, Miroslav Dvořák
Pedagogické vedení : Mgr. Tomáš Petřík, Kristýna Frejová, PhD. Martina Frejová Krátká
Produkce: ArtWay Theatre

Inscenace vznikla jako absolventské představení VOŠH

Délka představení: 80 minut
Premiéra: 12. 6. 2021

Obsazení:

Stařenka Buryjovka: Stela Peterková
Laca Klemeň: Július Kubaščík
Števa Buryja: Jan Kokoška
Kostelnička Buryjovka: Lenka Šmídová
Jenůfa: Andrea Tesařová
Stárek: David Šponer
Rychtářka: Šimona Horynová
Karolka: Alžběta Šimáčková

Galerie: