Původní, současná, divadelní hra ze stomatologického prostředí s výraznými interaktivními znaky. Divák je hybatelem příběhu – rozhoduje, volí, určuje osud postav. Za svou aktivitu je odměněn preventivní stomatologickou kontrolou s možností lehčích chirurgických zákroků, jako je například: resekce kořenového hrotu, přímo na jevišti. Všechna případná ošetření jsou součástí ceny divadelní vstupenky a jsou plně kryta ze zdravotního pojištění. Samozřejmostí je rentgenový snímek ústní dutiny nebo plastikový zub moudrosti zdarma. Těšíme se na vaši návštěvu.
Vzájemně se podporující spolek divadelních stomatologů VOŠH.

Tvůrčí tým:

Autoři: Kazimír Lupinec a Sonya Štemberová
Režie: Ondřej Lážnovský
Pedagogické vedení: Denisa Agarski, Ondřej Lážnovský
Výtvarná spolupráce: Kateřina Baranowska

Délka představení:
Premiéra: 4. a 6. 6. 2023

Obsazení:

Svatopluk Novák: Filip Šesták
sestra: Pavla Bišická / Vendula Kožíková
Kokeš: Adolf Adam
Imrmanová: Karolína Pampelová
Plicková: Veronika Grundová / Klára Jeništová
Hofman: Zdeněk Barnet
medička: Vendulka Joo / Tereza Veselá
Špalková: Veronika Grundová / Klára Jeništová