„Tvůj manžel je tvůj pán, tvůj král, tvůj život.“
Shakespearova hra o tom, že muž je nadřazen ženě a ta je dobrá, pokud ho beze zbytku
poslouchá.
Jak je to, ale dnes?
Současná úprava hry analyzuje vztahy mezi muži a ženami dneška. Prověřuje současné
genderové stereotypy a společenské role, které jsou nám na jejich základě přisuzovány. Boj
mezi mužem a ženou nikdy neustává. Nebo ano? Třaskavá genderová komedie, která
nenechá nikoho chladným.

Tvůrčí tým:

Překlad: Martin Hilský
Úprava, režie, scénografie a výběr hudby: Hana Marvanová
Pohybová spolupráce: Lukáš Šimon
Pedagogické vedení a dramaturgie: Eva Hacurová, Josef Kačmarčík
Produkce: VOŠ Herecká, Absolventské představení VOŠH

Délka představení: 90 minut
Premiéra: 20. 2. 2022

Obsazení:

Kateřina – Veronika Poslová
Bianca – Tereza Hudská
Petruccio – Jan Juránek
Lucenzio – Nikolas Nazaraga
Šašek aneb Cokoli chcete – Adriana Navrátilová