Toyen, Marie Čermínová, umělkyně i věrná přítelkyně, o níž bylo mnoho napsáno, ale přesto pro nás dodnes zůstává provokující záhadou, jejíž životní příběh nelze jednoduše zachytit a popsat.

To ale neznamená, že nás nebude inspirovat. A právě v těchto dnech v Divadle Kolowrat zkouší tří umělkyně: režisérka Tereza Karpianus, herečka Milena Steinmasslová a tanečnice a performerka Klára Hajdinová autorskou inscenaci, které daly podtitul Všechny barvy samoty.

Cílem není inscenovat životopis nebo převyprávět fascinující příběh Toyen, ale nabídnout divákovi prostor pro myšlení o věcech, které jsou stále přítomné a živé. Dalo by se říci, že jde o koláž, ale ne ve smyslu nesouvisejících střípků. Inscenace má svůj vlastní příběh, chvílemi je snový, ale stále čitelný a jeho důležitou částí je poezie, nejen jako text, ale poezie jako autentické vnímání světa vedoucí k nerealistickým obrazům.

Režisérka Tereza Karpianus ke své inscenaci řekla:

„Vycházela jsem z monodramatu Mileny Štráfeldové, která je také autorkou dokurománu To je on!  Vzhledem k tomu, že naše představení je pro dvě herečky, tak jsem text výrazně upravila. Zdrojem dalších informací pro mě byla kniha Andrey Sedláčkové Toyen a dalším materiálem především básně Jindřicha Heislera a statě Jindřicha Štyrského a Bohuslava Brouka. Myšlenkově jsem se inspirovala také rozhovory s Annie le Brun, které je možno najít na youtube. A pak je tady samotné výtvarné dílo Toyen, které se nesnažím oživit, i když drobné citace tam budou, ale společně s herečkami jdeme ke kořenům její tvorby a ke kořenům umění celkově. Zajímá nás společenský kontext. Potřebujeme umění? Může změnit svět? Jaká je jeho úloha? Může se jím člověk uživit? Může člověk na umění vydělat? Je to pak ještě pořád umění?“

 

Autor předlohy: Milena Štráfeldová

Režie a úprava: Tereza Karpianus

Scéna a kostýmy: Hana Kessnerová

Hudba: Mario Buzzi

Hrají: Milena Steinmasslová a Klára Hajdinová

Produkce: Milena Steinmasslová, Slovo, příběh a my z.s. a ArtWay, z.s.

Premiéra: 26. a 27. dubna 2024